protetyka

 

Protetyka stomatologiczna jest to dziedzina stomatologii zajmująca się rozpoznawaniem, leczeniem braków tkanek twardych i miękkich poprzez zastąpienie je różnymi uzupełnieniami akceptowanymi przez organizm. Nieuzupełnione braki zębów powodują ich przemieszczenia przez co zgryz ulega obniżeniu. Skutkuje to ścieraniem się zębów, odkruszaniem wypełnień, ruchomością zębów, a nawet powstaniem dolegliwości bólowych związanych ze stawem skroniowo żuchwowym. Dlatego tak istotne jest najszybsze uzupełnienie powstałych braków zębowych.

W naszym gabinecie oferujemy bogatą ofertę rozwiązań protetycznych. Wykonujemy licówki, korony i mosty protetyczne na podbudowie z metalu lub cerkonu (pełnoporcelanowe), protezy całkowite i częściowe akrylowe, szkieletowe i estetyczne acetalowe oraz złożone stałe rozwiązania protetyczne z systemami zatrzasków i zasuw do protez. Każdy plan protetyczny jest indywidualnie  konsultowany i dobierany do potrzeb i oczekiwań pacjenta.

W bardziej złożonych przypadkach konsultujemy pacjentów wspólnie z technikiem w gabinecie, przez co zapewniamy najlepszy standard przekazu informacji między lekarzem a laboratorium technicznym wykonującym dane uzupełnienie protetyczne.