choroby przyzębia

 

NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA LECZENIE PERIODONTOLOGICZNE

9329876
Choroba przyzębia często przebiega bezobjawowo.

Na co należy zwrócić uwagę:

 1. Nie lekceważ objawu krwawienia z dziąseł, który jest jednym z głównych objawów zapalenia.
 2. Zaczerwienione, rozpulchnione dziąsła – niekoniecznie w obrębie całej jamy ustnej – są wskazaniem do dalszej diagnostyki.
 3. Jeżeli odczuwasz nieprzyjemny zapach z ust należy wykonać badanie w celu identyfikacji miejsc, w których bytują bakterie odpowiedzialne za fetor ex ore. Głębokie kieszonki są jednym z takich miejsc retencyjnych.
 4. Często odczuwany metaliczny posmak w jamie ustnej jest nierzadko objawem obecności wysięku ropnego.
 5. Stale toczący się proces zapalny w tkankach przyzębia doprowadza z czasem do zwiększonej ruchomości oraz migracji zębów.

Poproś o badanie tkanek przyzębia, ponieważ tylko wcześnie rozpoznane zapalenie gwarantuje zachowanie zdrowego uśmiechu.

Jak jest prowadzone leczenie periodontologiczne?

 1. Po wykonaniu badania klinicznego i badań dodatkowych ustalamy plan leczenia kompleksowego i przedstawiamy kilka możliwych propozycji rozwiązań.
 2. Przeprowadzamy indywidualny instruktaż higieny jamy ustnej i dobieramy przybory higieniczne w zależności od potrzeb pacjenta.
 3. Monitorujemy przebieg choroby informując pacjenta na każdym etapie leczenia o jego wynikach.
 4. W zależności od potrzeb wykonujemy testy na obecność patogenów wywołujących perodontitis/periimplantitis.
 5. Po aktywnym leczeniu periodontologicznym Pacjent pozostaje w fazie terapii podtrzymującej tak, aby utrzymać pozytywne wyniki leczenia.
 6. W diagnostyce i w zabiegach wykorzystujemy sprzęty najnowszej generacji tak, aby leczenie stało się bardziej skuteczne.
 7. Leczenie chirurgiczne przeprowadzamy tylko tam gdzie pomimo leczenia niechirurgicznego nadal utrzymuje się stan zapalny. Kierujemy się maksymą by leczyć niechirurgicznie tak długo jak to tylko możliwe, a chirurgicznie o ile jest to konieczne.
 8. Dla Pacjentów, u których z różnych wskazań nie można wykonać leczenia chirurgicznego przeprowadzamy leczenie fototerapią poprzez dezynfekcję kieszonek przyzębnych eliminując przez to periopatogenny odpowiedzialne za destrukcję tych tkanek.
 9. W leczeniu wykorzystujemy również terapię LDD przy użyciu chemioterapeutyków i antybiotyków przez co ograniczamy wpływ ich działania ogólnoustrojowo.
 10. W naszej ofercie znajdziecie także Państwo zabiegi z zakresu fizykoterapii chorób przyzębia.

Zabiegi

1. Scaling nad i poddziąsłowy wraz wygładzeniem powierzchni cementu korzeniowego jest nieodzowną częścią leczenia. Ma na celu przywrócenie biokompatybilnej powierzchni korzenia do której ponownie mogą przyczepiać się włókna zakotwiczające. Procedura ta przeprowadzana jest u nas zarówno narzędziami ręcznymi jak i ultradźwiękowymi w zależności od potrzeb obydwa rodzaje skalingu nawzajem się uzupełniają.

2. FMD – zabieg ” full-mouth desinfection” stanowi głęboki profesjonalny scaling w obrębie całej jamy ustnej w ciągu 24-48 godzin. Uzupełnieniem tej fazy leczenie jest odkażenie miejsc, w których bytują periopatogeny poprzez użycie chemioterapeutyków. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu nasiękowym. Celem tej procedury jest w jak najszybszym czasie uzyskać dezynfekcję wszystkich kieszonek przyzębnych a także zachyłków z których najczęściej dochodzi do rekolonizacji.

3. PACT – przeciwbakteryjna chemioterapia fotodynamiczna jest formą światłolecznictwa. Jej celem jest nieodwracalne uszkodzenie drobnoustrojów przy użyciu reaktywnych form tlenu. Stosuje się niskoenergetyczne źródła światła widzialnego w połączeniu ze światłouczulaczem aplikowanym dokieszonkowo. Zabieg jest nieinwazyjny i bezbolesny. Ta forma leczenia połączona jest zawsze ze scalingiem i rootplaningiem. Może być powtarzana bez jakichkolwiek efektów ubocznych.

4 .LDD (local drug deliver) jest to chemioterapia miejscowa często wykorzystywana jako leczenie wspomagające zawsze z zabiegami scalingu i root planingu. Dodatkowa aplikacja dokieszonkowa leku wpływa korzystnie na proces gojenia się tkanek. Metoda ta umożliwia bezpośrednie dostarczenie do zainfekowanej kieszonki przyzębnej leku o działaniu przeciwbakteryjnym oraz pozwala jednocześnie uniknąć wystąpienia lekooporności. Stanowi alternatywę dla leczenia chirurgicznego.

5. Laseroterapia
Biostymulacja laserowa – jest terapią pomocniczą w leczeniu chorób przyzębia. Jej działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe ułatwia proces leczenia. Stwierdzono, że leczenie za pomocą lasera przyspiesza gojenie się tkanek. Zabieg laserowy poprzedzony jest scalingiem i rootplaningiem a następnie przeprowadza się laseroterapię poprzez naświetlanie miejsc objętych stanem zapalnym.
Wykorzystujemy ją również przed zabiegiem chirurgicznym a także do znoszenia nadwrażliwości zębiny.

6. Irygacje wodne – zabieg wykonywany w fazie podtrzymującej ma na celu zmniejszenie w płynie kieszonki redukcję cytokin stanu zapalnego (IL-1B oraz TNF-alfa), które to z kolei pobudzają produkcję substancji odpowiedzialnych za destrukcją tkanek przyzębia. Irygacje wykonywane są poddziąsłowo z dodatkiem antyseptyków i stanowią uzupełnienie irygacji domowych.

7. Terapia wspomagająca
Często wykorzystywaną przez nas terapią wspomagającą jest stosowanie bakterii probiotycznych. Terapia bakteryjna jamy ustnej polega na aplikacji preparatu leczniczego w postaci tabletki zawierającej probiotyk z rodzaju Lactobacillus. Probiotyki są żywymi kulturami bakteryjnymi bezpiecznymi do stosowania u ludzi oraz przynoszące korzystne skutki zdrowotne.
Badania kliniczne dowodzą, że spożywanie produktów zawierających szczepy priobiotyczne wpływa na zmniejszenie nasilenia krwawienia i zapalenia dziąseł a także powodują zwolnienie wydzielania cytokin prozapalnych.
Zlecane są głównie przy profilaktyce oraz przy zakażeniach szczepami bakterii antybiotykoopornych w leczeniu zachowawczym oraz w terapii podtrzymującej leczenia periodontologicznego.

Leczenie chirurgiczne tkanek przyzębia
Specjalizujemy się w nowoczesnych zabiegach chirurgicznych leczenia chorób przyzębia, stanowią one bowiem część kompleksowego leczenia. Pracujemy na materiałach o sprawdzonej klinicznie skuteczności regeneracyjnej tkanek przyzębia. W zabiegach wykorzystujemy narzędzia do mikrochirurgii oraz odpowiednie powiększenie tak aby uzyskać jak najlepszy wynik czynnościowy ale także estetyczny.

Zabiegi z zakresu chirurgii periodontologicznej

 1. Zabiegi regeneracyjne
  Sterowana regeneracja kości GBR – celem tego zabiegu jest wytworzenie nowej tkanki i pogrubienie warstwy kości poprzez stosowanie biomateriałów (Bio-Oss, Bio-Gide)
 2. Zabiegi reperacyjne
 3. Zabiegi resekcyjne
 4. Zabiegi z zakresu chirurgii estetycznej tkanek przyzębia. Pokrywanie recesji przyzębia.
  gingivitis and atrophy
 5. Leczenie periimplantitis (stany zapalne wokół implantów).